Monday, April 19, 2010

HARI KEPUTERAAN SULTAN PERAK

DAULAT TUANKU
MERAFAK SEMBAH SETINGGI-TINGGI TAHNIAH
DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI
SULTAN AZLAN MUHIBBUDDIN SHAH
IBNI ALMARHUM SULTAN YUSSUF IZZUDIN SHAH
GHAFARULLAHU-LAH
D.K, D.K.M, D.M.N, D.K.A
SULTAN YANG DI PERTUAN DAN RAJA PEMERINTAH
NEGERI PERAK RIDZUAN DAN JAJAHAN TAKLUKNYA
SEMPERNA
ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN BAGINDA YANG KE - 82
"SEMOGA ALLAH MEMBERKATI PEMERINTAHAN BERJIWA RAKYAT
DULI YANG MAHA MULIA TUANKU"

Sembah Takzim Daripada

Blogger : digarhayutuanku.blogspot.com

0 comments: